DYKSKOLA  -->Kurser    Instruktörer    Om dykskolan  Kursstarter  

<-- Tillbaka

 

INSTRUCTOR

Efter att ha genomgått en Instructor Development Course (IDC) och den avslutande Instructor Examination (IE), så är du färdig som PADI Open Water Scuba Instructor OWSI, detta är det första steget som professionell PADI instruktör. Nu kan du självständigt utbilda elever från Open Water kursen upp till Divemaster nivå. Men för att hålla Specialkurser behöver du komplettera dina kunskaper, detsamma gäller för MFA kursen om du inte har den behörigheten från din karriär som AI.

Förkrav: Minst 18 år och ha varit certifierad dykare minst 6 månader samt ha minst 60 loggade dyk, innan IE skall du ha minst 100 dyk. Lägst Divemaster eller motsvarande, eller instruktör i annan rekreations dykar organisation. Ett aktuellt MFA certifikat eller annat förstahjälpen intyg (inte äldre än 24 månader). Kunna visa upp ett läkarintyg på att du är godkänd för apparatdykning (inte äldre än 12 månader).