DYKSKOLA  -->Kurser    Instruktörer    Om dykskolan  Kursstarter 

<-- Tillbaka

 

OPEN WATER DIVER

En grundkurs i dykning med tuber för dig som vill lära dig dykning på ett enkelt och roligt sätt i en lugn och trygg miljö. Glädjen och äventyret med dykning börjar redan vid första andetagen i poolen, och fortsätter med verklig dykning ute i haven. Då du som certifierad dykare skall göra ditt första dyk utan instruktören infinner sig en härlig frihetskänsla, där ute finns en helt ny värld att upptäcka.

I kursen ingår minst fem teoripass, minst fem poolpass och minst fyra dykningar ute i öppet vatten.

Vi använder oss av PADI Complete System under teorin som är väldigt enkel att lära in, till din hjälp får du även låna en DVDfilm. För den som vill, finns även all teori på DVD. .

Under poolpraktiken övar vi för kommande dykning ute i öppet vatten, och du får lära dig behärska de färdigheter du behöver som dykare. Poolpraktiken har vi i Fyrishov.

Utomhusdyken du gör är för att tillämpa och demonstrera de kunskaper du lärt dig i teori- och bassänglektionerna. Utomhusdyken kan du göra vid vårt eget dykcenter i Kapellskär. Här har vi ombyte inomhus, bastu, duchar, torkrum, bryggor, båtar och iordningställda dykplatser. Detta gör dina första utomhusdykningar enkla och upplevelserika.

 

Förkrav: OWD, 15 år fyllda innan kursavslut då har du inga begränsningar. Är du mellan 12 och 15 år måste en myndig person vara med i kursen tillsammans med dig. Är du mellan 10 och 12 år måste någon av dina föräldrar vara med i kursen tillsammans med dig. Du skall kunna simma minst 300 m med simfenor (alt. 200m vanlig simning) och kunna flyta utan utrustning i 10 minuter.

Mer information