DYKSKOLA  -->Kurser  Instruktörer   Om dykskolan   

Prova på dykning.

Kan du göra hos oss på Dyksport, mer information

Nybörjarkurser Open Water Diver

Allmänt om nybörjarkursen Open Water Diver här beskrivs våra olika alternativ.

Så här års gör du normalt teori och bassängträning. Om vintern blir riktigt mild kan vi även genomföra utomhusdalarna, annars genoförs dessa i vår.  

Du kan även välja att gå teori och bassängdelarna hos oss för att sedan göra utomhusdelarna på varmare breddgrader. Du går då en Referralkurs, vanligtvis tillsammans med eleverna i någon av våra ordinarie kurser.

Det är kul att göra saker gemensamt framförallt med någon/några som man redan känner. Att gå kursen tillsammans med en familjemedlem eller bekant är toppen, då har du ju en given dykkompis att dela alla underbara upplevelser med.               

Nybörjarkurs Open Water Diver.  

Intresseanmälan och frågor 

Scuba Rev 

Uppfriskningskurs. Kontakta oss för att boka datum.

Fortsättningskurser

AOWD

Endast under sommarhalvåret.

EANx (Nitrox)

Anmälan och frågor

Emergency First Respons (första hjälpen med HLR).

 

Rescuekurs